Iz knjige: Nadežda Radović, Politika na ženski način - RAZGOVORI

 

BRANKA JOVANOVIĆ

Nova birokratija gura građane u poslušnost

Kako je tekao tvoj životni i antiratni angažman?

Diplomirala sam filozofiju početkom sedamdesetih. Sa poslom je, kao što i sama znaš, išlo teško. Godinama sam bila na tržištu rada, prevodila, pisala, radila za pozorište. Onda sam se zaposlila u dokumentarnom programu TV Beograd. Bila sam i potpredsednica Zelene stranke od njenog osnivanja do gašenja. Na svoj način, bila sam angažovana i u mirovnom pokretu, mada moj angažman nije bio u okvirima glavnog toka beogradske mirovnjačke scene. Ne bih govorila o razlozima, ni zašto je to bilo tako. Od početka ratova na prostoru bivše Jugoslavije svoju energiju i aktivnost sam usmerila ka multietničkim sredinama, pre svega ka Sandžaku i sada ka Bujanovcu, Medveđi i Preševu. Htela sam da podržavam ljude koji su za zajednički život. Raspad bivše Jugoslavije sam doživela kao rasparčavanje vlastitog tela, strašno bolno.

Početkom devedesetih sa Zelenom strankom i mojim kolegom sa studija Škeljzenom Malićijem organizovala sam Karavan mira na Kosovu. Sukobi u bivšoj Jugoslaviji su počinjali, a na Kosovu su rasle tenzije. Škeljzen i ja smo shvatili da naše prijateljstvo, druženje, zajedničko učenje može biti osnova drugačijeg toka. U karavanu su bili i naši dragi profesori Zagorka Golubović i Miladin Životić. Tada sam prvi put videla da na korzou u Prištini milicijski kordon razdvaja šetače – Srbe i Albance. Bilo je jasno da mladi nemaju svoje mesto, da ga traže i da napetost raste, a tenzije su išle u nacionalističkom smeru. Osećalo se da će izbiti sukobi. Albanci su bili pritešnjeni, a Srbi nekritični u odnosu na vlastitu poziciju. Oni su imali oslonac u policiji i vojsci. Nije im dolazilo do mozga da treba da pronađu nov, na drugačijim osnovama zasnovan ključ saradnje sa Albancima. Bilo mi je beskrajno žao i što je ogroman potencijal albanskog naroda politizovan za ciljeve koji nisu vodili civilizacijskom napretku zajednice. Na sukobu rigidnog Miloševićevog režima i određenih, takođe, politizovanih struktura albanske zajednice napravljen je sukob između građana albanske i srpske nacionalnosti. Ta dva naroda nikada nisu živeli jedan pored drugog. Postojale su uvek dodirne tačke – prijateljstva, kumstva, zajednička praznovanja, druženja...

Tada sam prvi put i videla nešto što me opredelilo i kasnije za mirovne akcije. Bilo je jasno da su sve stranke, koje su se pojavile na političkom tržištu, vertikalno formirane, na principu 'vođe', odnosno odanosti i poslušnosti vođi, da su difuzne, da nemaju kontakt sa ljudima i bazičnim inicijativama. Pošto sam se, nakon osnovnih studija u Beogradu, školovala u Nemačkoj i imala prilike da upoznam značaj horizontalnih inicijativa, pokreta, nevladinih organizacija, upadala mi je u oči anahronost novih političkih stranaka.

Priključila sam se Pokretu za mir i slogu između Muslimana i Srba u Sandžaku. Pokret je imao oko hiljadu članova. Uglavnom su ga sačinjavali ljudi sa sela. Organizovali smo divne akcije, između ostalog, više karavana mira. Podsticali smo partnerstvo gradova. Podržali smo Mila Petrovića da uspostavlja saradnju između sandžačkih i švajcarskih gradova – između Prijepolja i Berna, između Tutina i Delmona. U Sjenicu su dolazili predstavnici mirovnih pokreta iz Nemačke. Često sam putovala u inostranstvo i veoma se trudila da predstavim tu specifičnu kulturu zajedničkog života koja je bogata nijansama. Takozvana velika politika to niti je smatrala vrednim niti je opažala kao vrednost. Činjenica je da su Muslimani i Srbi zajednički slavili Đurđevdan, da su učestvovali u određenim ritualima, zajedno svadbovali, učestvovali na mobama. Sećam se iz detinjstva kad su Muslimani pozivani u srpske kuće na mobe, koje je pratilo i zajedničko obedovanje, na reku se iznosilo posuđe, pralo u ceđu, prostiralo po livadi pored reke na čistim belim čaršavima da bi se komšijama pokazalo da su tragovi svinjske masti isprani, da se njihovi običaji poštuju, da bi im se iskazalo poštovanje i gostoprimstvo. To je za mene bila nijansa u odnosima koja kad se prevede na kategorijalni jezik politike predstavlja primer savršene tolerancije, osetljivosti. To pokazuje i nešto drugo - koliko malo ima ljubavi i mesta za osećanja danas u politici. Kao da se na to u politici zaboravlja. U politici se govori o bratstvu-jedinstvu, ali malo ko govori o osećanjima, sestrinstvu, prijateljstvu. Rešila sam da kad god mogu i gde god mogu da unosim prijateljstvo, da iz prijateljstva i dubokog poštovanja svakog pojedinca/pojedinke gradim politiku.

Sve ove akcije pratio je i niz nesporazuma sa akterkama beogradske mirovnjačke scene. Snimala sam emisije o stradanju Srba/Srpkinja u logorima u Bosni i Hercegovini, sa ženama koje su prošle kroz torture i silovanja u Čelebićima i Dretelju. Žrtve su bežale najčešće prema svojoj nacionalnosti. Begstva su imala nacionalnu boju. Posmatrajući očaj tih ljudi, njihovo nesnalaženje u jednom velikom gradu kakav je Beograd, njihovu potpunu prepuštenost ulici, nepostojanje niti jedne strukture koja bi ih kontinuirano podržavala i pružila im elementarno osećanje nade, odlučili smo se da im pomognemo da formiraju Udruženje žrtava logora. Tada sam im rekla: »Ako nemate kome da iskažete svoju patnju, recite to Haškom tribunalu. Ako vas niko ovde neće da vidi, kao ni tamo odakle ste pobegli, neka vas vidi bar Haški tribunal.« Uspeli smo da prvi slučaj u kome su u Hagu donete presude bude 'slučaj' logora Čelebići. Prve žene koje su o silovanjima svedočile pred Haškim tribunalom bile su Srpkinje silovane u logoru Čelebići. Jednu od njih je ohrabrio njen sin da progovori. Razlozi i motivi tih žena nisu bili »patriotski«. One su svedočile jer su shvatile da ono što im se dogodilo mora biti obelodanjeno, da se to ne može zakopati ni prekriti zaboravom. Ipak, to je bila jako velika i teška odluka za svaku od tih žena. One su živele u maloj patrijarhalnoj sredini, u Konjicu, u kojoj je krivica žena bila podrazumevajuća. Jedina šansa za ženu da ne bude izopštena je bilo ćutanje. Njihov govor o zločinu koji je protiv njih učinjen je iskorak iz pravila sredine kojoj pripadaju. To je veliki korak za svaku od njih. Neke od tih žena su platile vrlo visoke cene za akt svoje hrabrosti. Nažalost, nakon tortura i svega što su prošle neke su potonule u teške bolesti.

Zbog angažmana u Haškom tribunalu na 'slučaju' Čelebići došla sam u sukob sa nekim ženama iz beogradskog ženskog pokreta. Etiketirale su me kao srpsku nacionaliskinju, iako su Ujedinjene nacije pohvalile iznošenje ovog 'slučaja' pred Haški tribunal i okarakterisale ga kao 'nepolitizovan'. Moj stav i stav udruženja je bio da žrtve treba da dobiju satisfakciju za pretrpljeno, a da zločinci moraju odgovarati za dela koja su učinili.

Tada sam naučila još jednu važnu lekciju. Žene koje su svedočile nisu mrzele. One nisu govorile krupne reči 'zločinci', 'silovatelji','mučitelji'. Upotrebljavale su obične reči 'komšije', imena ljudi, pitale su se šta im se dogodilo da su se dojučerašnja prijateljstva pretvorila u košmar. Pitale su šta se to sa ljudima desilo. Nisu o njima govorile kao o monstrumima. Videla sam izravno koliko malo ima mržnje u žrtvama i koliko se njihova patnja instrumentalizuje. Žrtve u suštini žele da prevaziđu svoju traumu i znaju da je važan korak na putu ozdravljenja da oproste. Ali, politika im to ne dozvoljava.

 

Sa kojim ženama u beogradskom ženskom pokretu si imala tu vrstu iskustava?

Sa Stašom Zajović iz Žena u crnom i Lepom Mlađenović iz Autonomnog ženskog centra protiv seksualnog nasilja. Ove ženske grupe upravo nisu reagovale na silovanje žena srpske nacionalnosti. Na primer, iz logora Dretelj, u kome je bilo preko sedamdeset žena od kojih je većina, nažalost, prošla kroz torture silovanja, trideset žena je prispelo na beogradsku železničku stanicu. Dretelj je bio HOS-ov fašistički logor. Logorašice su morale da pozdravljaju u logoru pozdravom »Heil Hitler«. Na beogradskoj železničkoj stanici niko ih nije sačekao. Imale su nadu da su konačno spašene jer dolaze u Beograd. A, ovde zapravo nikoga nije bilo briga za njih. Stanična policija je morala da zove lokalni Crveni krst da bi ih uopšte negde smestila. Vrlo brzo sam došla u kontakt sa tim ženama. Jedna od njih je bila prva svedokinja o silovanjima. Svedočila je kod Ričarda Goldstona. Pomenute ženske grupe su moj angažman okarakterisale kao 'nacionalni' angažman. Za mene je to bilo zaprepašćenje jer nikada nisam delila ljude prema nacionalnosti. Isto bih reagovala i da su umesto Srpkinja bile žene neke druge nacionalnosti.

U novinarskom poslu, a radila sam u dokumentarnom novinarstvu, ponekad i bez svoje volje, postajala sam svedokinjom ljudske patnje. U porodici iz koje potičem duboko je ukorenjena trauma iz Drugog svetskog rata. Mojoj baki, sa kojom sam u detinjstvu provela mnogo više vremena no sa roditeljima, četnici su zaklali ćerku od devetnaest godina, silovali je, raskomadali... Baka je svoju traumu prenela na unuke. Na neki način sestra i ja smo joj bile zamena za izgubljenu decu. Rasla sam uz te priče. Bilo je logično da sam imala izoštreno uho koje prepoznaje tu vrstu boli. Traumu moje bake prenela sam i na svoje dete. Ko zna koliko generacija u našoj familiji će biti obeleženo tom tako dubokom boli. Pokušavam da ti objasnim iz kolike lične patnje i potrebe da prevaziđem tu bol sam podupirala žene koje su nosile istu bol kao moja baka. Nerazumevanje mojih drugarica, a sve su to bile žene sa kojima sam učestvovala u građenju klica građanskog civilnog društva, me jako pogodilo. Slažem se da je Miloševićev režim bio najodgovorniji, ali ni Izetbegovićev nije bio mnogo bolji. Pitanje nije da li je bilo više silovanih Srpkinja, Hrvatica ili Muslimanki. I jedna silovana žena je previše. Moje nastojanje je bilo da se svakoj žrtvi prizna njena bol. Podržala sam one žene sa kojima sam došla u kontakt. Podržala sam ih zato što su bile žrtve, a ne zato što su bile srpske nacionalnosti. Nisam bila spremna nikada da kažem da je u Konjicu, u kome je registrovano 200 silovanih žena, silovano zapravo 20000 žena jer postoji statistička metoda na osnovu koje se to može pretpostaviti. Za mene i to je manipulisanje žrtvama. Nažalost, neke beogradske ženske grupe su doprinosile 'teoriji masovnih silovanja Muslimanki'. Naravno, da su i Muslimanke bile silovane. Jednom rečju, smetala mi je prećutana ženska patnja. Videla sam do kojih granica su silovane žene stigmatizovane. Ostavljali su ih muževi, prijatelji, u izbegličkim kampovima sa njima nisu hteli da stanuju i da se druže. Za okolinu one su bile 'kurve', 'prostitutke', iako nisu mogle da urade ništa protiv toga što ih je snašlo. Gorčina tih žena se prelila, izlila na neki način i na ženske grupe u Beogradu.

Kad je izbio sukob na jugu Srbije, bilo mi je jasno da će se dešavati iste stvari, da je reč o scenariju koji funkcioniše na isti način. U prvim vestima o izbijanju sukoba, kad je došao predsednik Koštunica, čulo se 'Vojo Srbine', a znala sam da u ovom kraju Albanci čine pretežan deo stanovništva. Za mene su to bile uznemirujuće činjenice. Pitala sam se šta će to imati za posledicu. Posle Koštunice odmah se sjurio Zoran Đinđić ovamo. On je obilazio rovove, ljude u njima. Znam da situacija nije bila jednostavna, da je sa druge strane postojala UČPMB. Dakle, to jeste bila ratna situacija. Ali činjenica da predsednik vlade posmatra dojučerašnje susede sa ove strane, da daje podršku ovoj strani, a komšije i građane ove zemlje gleda preko linije fronta je bila obespokojavajuća. Kakve misli kod Albanaca to može da proizvede? Zato kažem da je to bilo ponavljanje jedne isprobane loše mustre.

Konflikt ovde nije bio velikih razmera. Pokazalo se da niko nije pitao građane. Nije ih pitala ni srpska ni albanska strana. Oni su uvučeni u sukob protiv svoje volje. Iza političkog spleta događaja videla se loša socijalna struktura – siromaštvo, nezaposlenost, besperspektivnost mladih ljudi, nepostojanje infrastrukture, gomila nerazjašnjenih događanja za vreme NATO bombardovanja.

 

Šta znači ovo 'nerazjašnjenih događaja' za vreme NATO bombardovanja?

Treba znati da na jugu Srbije ima jako mnogo vojske i policije i da je to naglo izazvalo ogromno nepoverenje ljudi. Vojska i policija su često pretresale albanske kuće, a to znači da su ljudi i na po više sati izbacivani na ulicu, da je to činjeno pod različitim vremenskim uslovima, ponekad krajnje neprijatnim za ljude koji kisnu pored vlastitih kuća bez mogućnosti da se zaštite. Bilo je nerazjašnjenih upada u kuće. Još gore je bilo kad se vojska povlačila sa Kosova, kad su za vojskom krenule i srpske i romske izbeglice. Izbeglice su traumatizovane već samim svojim položajem. I onda kad se nađu pred kućama nekih Albanaca, ovi za njih postaju deo kolektiviteta koji je »skrivio« njihovu nesreću. Dosta kuća Albanaca u ovom kraju je podignuto radom u Švajcarskoj. To su lepe kuće.

Sa druge strane, i u albanskoj populaciji, posebno među političarima postojali su određeni kanali ka Prištini, kombinacije i kalkulacije, militantnost. Ali, to je vezano za uzak sloj ljudi, kao što je za vreme Miloševića profitirao uzak sloj Srba. Većina je gubila isto kao i Albanci, jer se u celini nivo života srozavao. Većina Srba ovde je podjednako siromašna kao i Albanci, čak bih rekla da su i siromašniji jer nisu odlazili u pečalbu kao Albanci, pa nisu imali ni dotok kapitala. Kad se pogledaju srpska sela, vidi se u kako očajnom stanju žive ljudi u njima.

Pokušali smo da sukob svedemo na socijalne kategorije koje ga generiraju i da utvrdimo osnovne potrebe ljudi i da li je taj sukob razorio fine niti koje su povezivale ljude različitih nacionalnosti. U ovom kraju postoje duga kumstva. Na svu sreću ovo je bio ipak ograničen sukob i nije zahvatio civilno stanovništvo. Sukob može da se sada potencira politički, jer Albanci su ovde većinsko stanovništvo. Ostatak Miloševićevog režima vidim u težnji da se oni isključe iz učestvovanja u vlasti. Polazeći od teorije svojih ljudskih i političkih prava Albanci imaju legitimne zahteve. Ali, i njihova zajednica u celini nije demokratska, kao uostalom ni srpska. Može se reći da su obe zajednice patrijarhalne i autoritarno struktuirane. I sama ta zajednica mora iznutra da se menja da bi bila garant demokratskih promena koje zahteva. Čini mi se da ni srpski ni albanski političari ne vide šanse koje se pružaju upravo ovoj sredini da se demokratizuje i oslobodi patrijarhalnih shema koristeći drugu stranu kao ferment sopstvene demokratizacije. Umesto toga i dalje se stvaraju frontovi. Za mene je to samo znak da ni srpska politika nije promenila neke ranije kodove u svome ponašanju. I to je obespokojavajuće.

Posmatram Čovića kad dolazi ovamo. On govori patrijarhalnim starim jezikom u kome dominira 'ja', 'potpredsednik srpske vlade', 'moja stranka - Demokratska alternativa', 'vojska i policija', jednom rečju to su za njega oslonci mira i razvoja.

Lokalni Srbi nisu uključeni ni u kakve procese. Oni ne znaju o čemu je reč, svi su zaplašeni i gledaju kako da što brže i povoljnije prodaju svoju imovinu i pobegnu bliže prestonici. Zapravo žive sa sloganom 'prodajmo dok su cene još dobre i bežimo, jer ćemo posle davati teško stečeno bud zašto'. To utiče, naravno, na radikalizaciju Srba. Sve ide iz nemoći, neznanja, neučestvovanja u političkim procesima. Ni Albanci trenutno ne nude ruku, retko se čuju glasovi razuma, uglavnom je to rigidno insistiranje na svojim pravima.

Želela bih da spasimo bazičnu mudrost ljudi, koja ovde postoji, da je prevedemo u politički instrument zajedničkog života, da ne postane bivše bratstvo-jedinstvo, da ne ispadne lepo smo živeli i onda je došao rat pa smo se poklali. Dugo me taj fenomen mučio. Pokušavala sam za sebe da nađem objašnjenje. Čini mi se da je to zbog toga što nije izgrađen politički instrument da se institucionalizuje ta bazična mudrost zajednica koja jeste bila realnost u dugim vremenskim intervalima.

 

Kako se zove i šta radi tvoja grupa ovde u Bujanovcu?

Grupa se zove Odgovornost za budućnost. To je beogradska ekološka i mirovna grupa i mi podržavamo ovde jednu lokalnu organizaciju Susedi za mir uz podršku četrdeset nemačkih mirovnih pokreta. Delujemo od februara meseca prošle godine na terenu. Danas je ova grupa poznata i među Albancima i među Srbima i među Romima.

Jedna od prvih akcija bila je sa mladima, naravno Srbima, Albancima i Romima. Naslovili smo je »Šta nam se ne dopada u gradu«. Tu akciju smo radili zajedno sa organizacijom Trag iz Niša. Došli smo do zaključka da mladi Albanci ne dolaze u sportski centar koji je zaista velelepan, baš onoliko koliko vlade znaju da naprave da bi sebe promovisale. Albanci su se zapravo plašili da dolaze u taj centar, a i inače u tom centru su se najviše okupljali policajci. Odlučili smo da zajedno pokažemo i mladim Albancima da može nešto da se uradi ukoliko se nađe pametan ključ. Neposredno nakon sukoba organizovali smo prvu utakmicu u kojoj je Bujanovac igrao protiv ostatka sveta, odnosno pet mladih Albanaca, pet Roma i pet Srba su igrali protiv ekipe posmatrača Evropske unije. Trenirali su jedno vreme i odigrali jednu fantastičnu utakmicu u profesionalnim dresovima na kojima je pisalo »Bujanovac« i preko petsto gledalaca je navijao za njih, za svoj grad. Za te prilike bio je to neverovatan uspeh. Posle je Koordinaciono telo organizovalo utakmice, ali igrali su timovi jednog sela protiv drugog i te utakmice su povećavale umesto da prevazilaze jaz. Ideja je propala.

Organizovali smo i niz radionica na temu »Žena i zdravlje« jer su žene bile izložene enormnim stresovima i treba savladati traume od tih stresova. Organizovale smo kurseve engleskog, kompjutera. Žene uče i šivenje. Dvadeset i sedam žena je dobilo diplomu konfekcionarki. To radimo uz posredništvo Građanskih inicijativa. Organizacija Građanske inicijative ima ulogu posrednika između sponzora i onih koji realizuju projekat i zapravo ne shvatam njenu ulogu. Zašto je potreban posrednik? Imam osećanje da GI imaju funkciju »disciplinovanja« nevladinog sektora. Grupe su različitog etničkog sastava. Ljudi se druže učeći i zbližavaju se.

Imamo i projekat »Busnet« sa kojim obilazimo sela i deca su u prilici da upoznaju računare i nauče ono što ne mogu u svojim školama. To se zbiva u udaljenim selima. Pored toga držimo i predavanja za poljoprivrednike jer je poljoprivreda jedna od ključnih privrednih grana u ovom kraju. U poljoprivredi ima mnogo problema: zemlja je lošeg kvaliteta, nema dovoljno vode, znanja se sporo šire... Pokušavamo da ljudi dobiju elementarne informacije.

Po prvi put su se direktori svih škola okupili i zajednički definisali realne potrebe škola za učilima i kompjuterima. Rečeno mi je da se posle trideset godina po prvi put dogodilo da su se direktori sastali, dogovarali i u konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi došli do zajedničkog predloga. Napravljena je lista potreba koja pokriva 44 škole. Dogovorili smo se da napravimo malu donatorsku konferenciju na kojoj bismo pokušali da zadovoljimo ove potrebe. Ovde deluje dosta međunarodnih humanitarnih organizacija i one podstiču nezdravu konkurenciju među lokalnim nevladinim organizacijama koje su u poziciji da se međusobno glođu i konfrontiraju. Na ovaj način izbegli smo tu lošu praksu i pokazali da se može na konstruktivan način situacija preokrenuti u korist onih koji su krajnji korisnici. Inače, međunarodne organizacije generiraju neke probleme i pothranjuju postojeće predrasude. Ljudi smatraju da američke organizacije više pomažu Albancima, da su Srbi profitirali od bivšeg režima itd. U međusobnom dijalogu o potrebama ljudi imaju pravu sliku o tome šta je kome potrebno i koliko dobija. Princip našeg rada je da podržimo bazične inicijative ljudi, da im damo šansu da ubede međunarodnu zajednicu svojim argumentima da je to problem koji treba razrešiti.

Susedi za mir su dobili podršku jedne mirovne inicijative iz Minstera i Helsinškog parlamenta građana iz Nemačke koji je podržao projekat »Žene i demokratija« koji mi ne zovemo tako jer nam to ime zvuči suviše birokratski i pomodno. Reč je o susretima žena na kojima one izmenjuju svoja iskustva i sanje o budućnosti. Čisto ženski projekat je i poboljšanje uslova na bujanovalkoj pijaci. Ženska grupa radi na tom projektu. Ta pijaca je i za vreme sukoba bila jedino mesto na kome su ljudi bez problema komunicirali. Suština projekta sa pijacom je da građani sami zamisle kako žele da im pijaca izgleda, da je zamisle, ponude vlastima svoju zamisao. Svi su pogođeni stanjem na pijaci i kupci i prodavci i stanari okolnih kuća. Nehigijensko stanje ne odgovara nikome, a ono traje decenijama i pogađa ceo grad. U nekoliko koraka ženska grupa je smislila kako će utrošiti 30000dm koji su dobijeni za uređenje pijace, pre svega za izgradnju sanitarnog čvora na pijaci. Takve akcije, nažalost, nemaju veliku podršku zvanične politike. Pripremili smo izložbu o pijacama u svetu. Ideja izložbe je da uprkos tome što su pijace u jako siromašnim delovima sveta mogu da budu lepe. Dakle, nije bogatstvo to što pijacu čini lepom nego želja ljudi da lepo izlože ono što imaju. Izložili smo 52 fotografije pretežno pijaca iz nerazvijenih zemalja. Čak i kad su proizvodi izloženi na zemlji, oni su interesantno aranžirani, gotovo u formi umetničke slike. Otvaranje izložbe nam je propalo jer je Čović zakazao sastanak sa OEBS-om u vreme otvaranja izložbe u tom istom prostoru. Za dva meseca ćemo završiti projekat sa bujanovačkom pijacom.

Imaš dosta iskustava sa međunarodnim nevladinim organizacijama. Kakva su ti iskustva?

Pa, ne baš lepa. Prvo, međunarodne organizacije koje ovde deluju su u sukobu koji ne žele da priznaju. Velike međunarodne agencije su u utakmici ko će pre da civilizuje ovaj narod i da mu da »tač« novog društva. Svi imaju programe za razvoj civilnog društva i gledaju da baš oni budu ti koji će ih realizovati. Osim toga što bitno poskupe život tamo gde dođu i što veliki deo sredstava vrate u svoje kanale kroz plate, skupe biroe, opremu, kroz teško plaćen konsalting, te organizacije se takmiče međusobno. Ljudi to vide i idu ka onim među njima koje će najbrže zadovoljiti njihove potrebe. Tako nastaje utakmica među građanima i organizacijama, dodatna nepotrebna konfrontiranja, čak neke međunarodne organizacije osnivaju lokalne koje će im biti bespogovorna podrška. Sve u svemu nastaje popriličan haos u kome građani nevladine organizacije doživljavaju kao novu vrstu birokratije koja se bogati na njihovom jadu, tako da nije retkost da ih nazivaju 'mirovnjački profiteri'.

Sa druge strane, moćne nevladine organizacije birokratizuju nevladin sektor. Kroz edukaciju se nameće jedan model rada u nevladinom sektoru. Ne podržavaju se autonomne grupe, horizontalna mreža, nego se unificiraju autentične inicijative. Ko god napravi nevladinu organizaciju prođe kroz istu edukaciju, počinje da govori istim jezikom, piše iste projekte. Imam utisak da se građani kroz nevladin sektor jednostavno guraju u jednu vrstu poslušnosti. Na delu je novogovor nevladinih organizacija. Ljudi prestaju da se izražavaju na svoj način. Umesto problema koji bi želeli da reše govore o 'projekt proposal-u', o evaluaciji, superviziji, fond rejzingu, donatorima, fonderima... Umesto jednostavnih ljudskih reči govori se nekim srpsko-engleskim novogovorom koji je u funkciji međunarodnih organizacija, zapravo birokratskog aparata tih organizacija koji nastoji da sa što manje napora obavi svoj posao i od lokalnih organizacija dobije gotove izveštaje. Sve je to unifikovano. Najpogubnije je što taj način rada guši iskru života u nevladinom sektoru. Umesto podrške inicijativama iz baze svi 'stiču svest' o nekom novom umeću. Aktivizam, inovacija, mašta nestaju pred novcem i moći velikih nevladinih organizacija koje su u vrlo bliskoj vezi sa centrima moći u vlasti. Moje duboko uverenje je da postoji komplot, trougao između političkih centara moći, inostranih centara moći i nevladinih organizacija koje su dobile zadatak da na jugu Srbije drže pod kontrolom nevladin sektor da ne bi nastali paralelni bazični centri moći građana koji bi mogli da drže pod kontrolom vlast u svim njenim funkcijama. Niko – ni međunarodna zajednica, ni naša vlada, ni velike NGO ne žele da se oblikuju takve oaze moći organizovanih građana. I političkim strankama je lakše da komuniciraju na visokom nivou, a da građane kontrolišu preko NGO sektora.

Sve ovo je za mene bilo novo iskustvo. Ali, znam da je u Beogradu došlo do direktnih kontakata vlade i moćnih NGO, kakva je Građanske inicijative koja ovde određuje sudbinu mnogih projekata jer se preko nje usmeravaju sredstva Evropske unije i drugih moćnih fondera. Oni su onemogućili stvaranje centra NGO koji bi bio dostupan građanima, ekonomski rentabilniji i što je najvažnije transparentan u svojim delatnostima. Tada bi građanin mogao da dođe i artikuliše svoju inicijativu i ne bi bio u poziciji da zavisi od Čovića ili nekog drugog. Onemogućeno je građaninu da napravi razliku, da može da kaže: ovo je Čovićev sektor, a ovo je moj sektor. Građanske inicijative su direktno učestvovale u poništavanju ove inicijative. OEBS je stvorio neku vrstu podrške ali to nije podrška nezavisnom sektoru nego je to držanje na kratkom lancu.

Autonomni duh ima ipak svoje krugove u svetu. Dobili smo ponudu da napravimo mobilni putujući NGO centar, autobus koji će kružiti kroz sela, tehnički opremljen, dostupan građanima. To je još bolja varijanta jer će svaki građanin/građanka biti u prilici da ga vidi i da stekne svest da osim vlasti i međunarodne zajednice postoje i mesta na kojima se može artikulisati zahtev pojedinca i grupe zainteresovanih građana. Imam utisak da postoji u Evropi civilni autonomni duh koji zna da podrži inicijativu građana. Moja nada je da ćemo kroz ova umrežavanja sa maštovitim ljudima gledati na politiku iz potreba života, a ne održavanja postojećeg poretka stvari.

Nadežda Radović

Danas, 18-19. V 2002, str.V