SADRŽAJ

 

  

Bora Cosic Prospekt za novu mixed-media

Tema broja Feministicka teorija filma

priredila Branka Arsic

Branka Arsic Prilog istoriji feministicke estetike

Lora Malvi Vizuelno zadovoljstvo i narativni film

Lora Malvi Naknadna razmišljanja o "Vizuelnom zadovoljstvu i narativnom filmu" inspirisana Dvobojem na suncu

Kaja Silverman Istorijska trauma i muška subjektivnost

Džoan Koupdžek Ortopsihicki subjekt:
teor
ija filma i recepcija Lakana

Džoan Mejlen Patrijarhat bez muževa

Džoan Mejlen Mizoguci: Žena kao rob

Barbara Krid Mracne želje

Muški mazohizam u horor filmu

Džoan Koupdžek Zakljucane sobe/usamljene sobe: privatan prostor u Film Noir-u

Žil Delez O Kretanje-slici, O Vreme-slici, Sumnje u imaginarno

Katarina Vešovic Znacenje i funkcija „sestre" u kontekstu Muzilovog shvatanja ljubavi

Radomir Konstantinovic Kriticko-meditativni humorist

Branka Arsic Ne-stvarnost polne razlike

Žarana Papic Lydia Sklevicky ili mape alternativnih strategija

Beleške o autorkama/autorima