SADRŽAJ

 

 

Sonja Liht i Slobodan Drakulic Kada je ime za mirovnjaka bilo žena: Rat i rod u bivšoj Jugoslaviji

Branka Arsic Kako duh oseca – citanje Spinoze

 

Tema broja Rod i prikazivanje

priredile Branka Arsic i Dubravka Ðuric

 

Dubravka Ðuric Rod i prikazivanje, kratak uvod

Andrea Naj Pomažuci kod rodenja i smrti filozofskog videnja

Grizelda Polok Modernost i prostori ženskosti

Mike Bal Oko njegovog gospodara

Tamar Garb Rod i predstava, uvod

 

Lora Malvi i Piter Volen Frida Kalo i Tina Modoti

Jovan Cekic Presecanje haosa

Žan Fransoa Liotar Prica o Rut

Rada Ivekovic Politika estetike? Diskontinuiteti i nesumjerljivosti

Tanja Mastnak Cišcenje kuce Marine Abramovic

Zorica Mrševic Registrovano partnerstvo kao neophodna civilna opcija i deo feministicke agende

Biljana Dojcinovic-Nešic O roditeljstvu iz ženskog ugla

Beleške o autorkama/autorima