BELEŠKE O AUTORKAMA/AUTORIMA

 

Branka Arsić, videti Ženske studije 1, 1995.

Mike Bal (Mieke Bal), profesorka književnosti na Amsterdamskom univerzitetu. Autorka je knjiga Narratology Introduction to the Theory of Narrative (1988), Femmes Imaginaires (1986) i Reading "Rembrandt": Beyond the World-Image Opposition.

Jovan Čekić, filozof i konceptualni umetnik. Njegovo polje interesovanja pokriva estetiku i savremene umetnosti. Bio je direktor časopisa New Moment. Objavljuje filozofske eseje i tekstove u domaćoj i stranoj periodici.

Biljana Dojčinović Nešić, videti Ženske studije 1, 1995.

Slobodan Drakulić, sociolog. Zaposlen na Univerzitetu u Torontu, gde predaje sociologiju nacionalizma i rata. Autor je knjige Obrazovanje i poredak i koautor knjige Gradska gerila u Italiji 1970–1980. Proveo i objavio nekoliko socioloskih istrazivanja u (bivšoj) Jugoslaviji i Kanadi. Objavio nekoliko desetaka radova akademskog i politickog karaktera, u Francuskoj, Italiji, Jugoslaviji, Kanadi i drugde.

Dubravka Đurić, videti Ženske studije 2–3, 1995.

Tamar Garb predaje istoriju umetnosti na University College na Londonoskom univerzitetu. Sa Ketlin Adler (Kathleen Adler) objavila je knjigu Berthe Morisot.

Rada Iveković, videti Ženske studije 2–3, 1995.

Sonja Liht (Licht), sociološkinja i anotropološkinja. Od 1968. godine aktivna u demokratskoj opoziciji. Kao istraživačica radila je Institutu za međunarodnu politiku i privredu, u Centru za pručavanje kulturnog razvoja, i u Institutu za evropske studije. Predmet njenih istraživanja su društvene i političke promene u Istočnoj Evropi i bivšoj Jugoslaviji. Od 1991–96. godine bila je direktorka Soros fonda Jugoslavija, a od 1996. je predsednica Izvršnog odbora Fonda za otvoreno društvo.

Žan Fransoa Liotar, videti Ženske studije 2–3, 1995.

Lora Malvi (Laura Mulvey), režiserka i teoretičarka filma. Živi i radi u Britaniji. Zajedno sa Piterom Volenom režirala nekoliko značajnih avangardnih filmova, kao što su: Penthesilea (1974), Queen of the Amasons (1974), Frida and Tina (1982), Crystal Gazing (1982), The Bad Sister (1983). Priredila je katalog za izložbu Frida Kahlo i Tina Modotti, koju je organizovala sa Piterom Volenom (London 1982).

Tanja Mastnak, istoričarka umetnosti. Bavi se područjima slovenačke likovne umetnosti koja su marginalizovana u tradicionalnoj interpretaciji, popularnom kulturom, ženskom umetnošću, i umetnošću različtih etničkih skupina. Živi i radi u Ljubljani. Njene studije sabrane su u knjizi Koncepti ponavljanja v likovni umetnosti modernizma: slovenske refleksije, Ljubljana 1997.

Zorica Mršević, magistrirala 1983 i doktorirala 1986 na Pravnom fakultetu u Beogradu. Radi u Institutu za sociološka i kriminološka istraživanja i predaje u Centru za ženske studije u Beogradu. Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova i knjige: Obavezna odbrana u krivičnom postupku (1989); Ženska prava su ljudska prava (1994); Ženska ljudska prava (sa Julie Mertus, 1995); Ženska prava: pravna vodičica za zlostavljanu ženu (sa Mirjanom Wagner, 1996) i Incest između mita i stvarnost (1997).

Andrea Naj (Andrea Nye), predaje filozofiju na univerzitetu Wisconsin – Whitewater. Autorka knjiga: Feminist theory and the Philosophies of Man (1988), i Words of Power: A Feminist reading of the History of Logic (1990).

Grizelda Polok (Griselda Pollok), predaje kritičke i socijalne istorije umetnosti i direktorka je Centra za kulturološke studije na Univerzitetu Lids (University of Leeds). Između ostalog, objavila je knjige: Old Mistresses: Women, Art and Ideology (sa Rozikom Parker /Rozsika Parker/), i Vision and Difference. Uredila je knjigu Generations and Geographies in the Visual Arts – Feminist Readings.

Piter Volen (Peter Wollen), objavio je knjige Signs and Meaning in the Cinema i Readings and Writings – Semiotic counter-strategies. Sa Lorom Malvi sarađivao je u radu na filmovima, izložbama i tekstovima.