SADRŽAJ

 

 

Lepa Mladenovic Prljave ulice

Rada Ivekovic Žene, nacionalizam i rat:

"Vodite ljubav a ne rat"

Tema broja Fragmenti jedne moguce istorije tela priredila Branka Arsic

Branka Arsic Uvodnik

Nikol Loro Dakle, Sokrat je besmrtan

Florans Dipon Drugo telo imperatora-boga

Ksenija Bilbija "Najmlada lutka" Rosarie Fere: o ženama, lutkama, golemima i kiborzima

Ðulija Sisa Prefinjena tela
Devicanski pecat

Lis Irigaraj Omotac, Citanje Spinoze

Branka Arsic Šta sve telo može da radi?

Tomas Laker Otkrice polova

Mardžori Garber Šik od Arabije: transvestizam, transseksualizam i erotika kulturnog prisvajanja

Aleksandar Zistakis Give Me Back My Body

Dona Haravej Manifest kiborga

Žan-Fransoa Liotar Može li misao da nastavi bez tela?

Jasmina Lukic Ljubic kao arhetipski žanr, proza Dubravke Ugrešic

Svenka Savic Jezik i pol (II)

Istraživanja kod nas

Vesna Nikolic-Ristanovic (Bez)smisao kazne zatvora ili ka feministickoj analizi kazne

Dubravka Ðuric Feministicka umetnost

Gordana Vuksanovic Andelka Milic: "Žene, politika, porodica"

Leposava Kron Zorica Mrševic: "Ženska prava su ljudska prava"

Beleške o autorkama/autorima