SADRŽAJ

 

 

 

Tema broja Potpisi Pegi Kamuf priredila Branka Arsic

 

Aveti roda Razgovor sa Pegi Kamuf

Pegi Kamuf Kupovna moc

Pegi Kamuf Pojedinacni smisao iz druge ruke

Pegi Kamuf Utemeljivaci univerziteta

Pegi Kamuf Bodler u Au Féminin

 

Svenka Savic Žena sakrivena jezikom medija: Kodeks neseksisticke upotrebe jezika

Ermoza Bahar Motiv ženskog u Niceovoj kritici dogmatizovane istine

Irina Novikova Žena i rat/rod i žanr/autobiografija i istorija u Dalekoj tutnjavi Elene Rževske

Eva Federmajer Nova crnkinja i maskarada

Ingeborg Bahman Undina odlazi

Marija Lukic Kriminološka studija o seksualnom zlostavljanju

Beleške o autorkama