SADRŽAJ

 

 

Rec Uredništva

Branka Arsic U senci Saturna

Tema broja Politicki subjekt u
savremenim feministickim teorijama
priredila Daša Duhacek

Daša Duhacek Politicki subjekt u savremenim feministickim teorijama

Lis Irigaraj Spekulum Svaka teorija subjekta je uvek bila prilagodena "muškom"

Rozi Brajdoti Politika ontološke razlike

Kerol Pejtman "Bog je coveku dao pomagaca": Hobs, patrijarhat i bracno pravo

Nensi Hartsok Fuko o moci: teorija za žene?

Džudit Batler Od parodije do politke

Šantal Muf Feminizam, princip gradanstva i radikalna demokratska politika

 

Žarana Papic Opozicija priroda/ kultura kao "prirodna" definicija i interpretacija polne razlike Levi-Strosova projekcija iskona kulture kao društvenog ugovora izmedu muškaraca

Svenka Savic Jezik i pol (I)
Istraživanja u svetu

Zorica Mrševic Žene u zatvoru

Biljana Dojcinovic-Nešic Li Cindžao okolnosti, vreme i delo

Beleške o autorkama