Povodom protesta Nezavisne unije studenata Prištinskog univerziteta

 

 

Svakodnevni život albanskog stanovništva na Kosovu, već skoro jednu deceniju, obeležen je institucionalnim aparthejdom. Činjenica o nasilju ima bezbroj.

Ovom prilikom želimo da ukažemo na kršenje jednog od osnovnih ljudskih prava - prava na slobodno školovanje na maternjem jeziku.

Od 1991. brutalnom policijskom silom izbačeno je sa Univerziteta u Prištini oko 1.000 nastavnika, preko 200 administrativnih radnika i preko 27.000 albanskih studenata i studentkinja.

Ne bavimo se državotvornim problemima i pitanjem teritorija. Nas prevashodno zabrinjava kršenje ljudskih prava na Kosovu. Kao grupa koja se zalaže za nenasilno rešavanje svih problema i konflikata, podržavamo nenasilne akcije za koje se već odavno opredelilo albansko stanovništvo kao odgovor na državnu represiju. Jedan od vidova tog aktivnog nenasilja jeste i paralelni školski sistem. Međutim, izvodi se u krajnje nepovoljnim uslovima, zbog čega je zahtev za vraćanjem u zvanične objekte više nego opravdan.

Zato ovom prilikom želimo da izrazimo našu podršku i solidarnost sa mirnim nenasilnim protestima koje organizuje Nezavisna Unija Studenata Univerziteta u Prištini. Osuđujemo sve represivne mere koje MUP Srbije primenjuje prema učesnicima/ama protestnih šetnji započetih polovinom septembra 1997. Osuđujemo i zabrane protestnih šetnji.

Ljudska prava su nedeljiva i univerzalna; ljudska prava nisu unutrašnja stvar nijedne države već svih ljudi i cele međunarodne zajednice. Ne postoje narodi ili pojedinci koja su ih dostojni u većoj ili manjoj meri. I ovom prilikom jasno izražavamo da ne pristajemo da srpski režim “u naše ime” vrši represiju nad albanskim studentima i studentkinjama.

Naše neslaganje sa politikom srpskog režima na Kosovu, a posebno našu podršku i solidarnost sa nenasilnim protestima i zahtevima albanskih studenata/kinja izrazićemo tokom našeg protesta, u sredu, 29. oktobra, od 15h30 do 16h30, na Trgu Republike.

Nenasilje je naŠ izbor

 

Beograd, 28. oktobar 1997.                                               Žene u crnom