Solidarnost sa

Nezavisnom unijom studenata Prištinskog univerziteta

 

 

Žene u crnom su u više navrata  upozorile na neodrživost politike srpskog režima prema albanskom stanovništvu na Kosovu. Osudile smo masovno i brutalno kršenje individualnih i kolektivnih prava albanskih građanki i građana Kosova. Upozorile smo da ljudska prava nisu unutrašnja stvar srpskog režima, već se ona tiču celokupne međunarodne zajednice. Izrazile smo podršku odlučnom opredeljenju albanskog stanovništva na Kosovu da se za svoja ljudska i građanska prava bori isključivo nenasilnim metodama.

Studenti i studentkinje Kosova, organizovani u Nezavisnu uniju studenata  Prištinskog univerziteta, zahtevaju da im se omogući pohađanje nastave u zvaničnim univerzitetskim objektima. Nakon što je režim  l991. nasilno onemogućio korišćenje tih objekata za nastavu na albanskom jeziku, studenti i studentkinje Kosova pokazali su odlučnost da istraju u nenasilnoj borbi za povratak u normalne uslove studiranja. Smatramo da je to njihovo elementarno ljudsko pravo.

Studentskim protestom zakazanim za 30. decembar l997. Nezavisna unija studenata Prištinskog univerziteta dokazuje istrajnost u odbijanju diskriminacije albanskih studentkinja i studenata na Kosovu.

U potpunosti podržavajući njihove zahteve, izražavamo naše divljenje doslednosti kosovskih  studentkinja i studenata u nenasilju.

Žene u crnom izraziće svoju solidarnost i sa ovom nenasilnom akcijom Nezavisne unije studenta Prištinskog univerziteta u utorak, 30. decembra l997. na Trgu Republike u Beogradu, od l5. 30 do 16. 30 h.

 

Beograd, 29. 12. 1997.                                                             Žene u crnom