Protiv rata na Kosovu

 

Rat na Kosovu eskalira. Civilno stanovništvo strada u sve većoj meri. Broj mrtvih, ranjenih, izbeglih, kidnapovanih, proteranih... povećava se iz dana u dan.

 

Zahtevamo:

– neodložan prekid svih vojnih operacija, ofanziva, ”čišćenja terena”, terorisanja civilnog stanovništva, ma sa koje strane ono dolazilo;

– bezuslovno povlačenje specijalnih policijskih snaga Srbije sa Kosova;

– prekid učešća jedinica Vojske Jugoslavije u policijskim akcijama MUP-a Srbije;

– povratak svih regruta i rezervista VJ u njihove matične kasarne;

– razoružanje paravojnih Šešeljevih, Arkanovih i sličnih formacija koje učestvuju u pljački i masakru civilnog stanovništva na Kosovu.

 

Podržavamo:

– vojnike i rezerviste koji su odbili odlazak na Kosovo, pobegli iz kasarni ili izbegli mobilizaciju;

– roditelje koji zahtevaju povratak svojih mobilisanih sinova sa Kosova;

– sve one pojedince/ke i političke snage koje se zalažu za miroljubivo i nenasilno rešavanje kosovskog pitanja;

– Skupštinu Crne Gore koja je zatražila povratak crnogorskih regruta sa Kosova;

– pripadnike MUP-a Srbije koji su, nezavisno od njihovih motiva, odbili da učestvuju u akcijama svojih jedinica na Kosovu;

– sve one znane i neznane prijateljice i prijatelje u svetu koji se, u granicama svojih mogućnosti, bore protiv ponavljanja tragedije Bosne.

 

Naš glas za mir, nenasilje, toleranciju, dijalog, protiv rata, etničkog čišćenja,

policijske brutalnosti i militarizma učinićemo vidljivim u sredu,

24. juna od 15:30 do 16:30 na Trgu Republike u Beogradu.

 

Beograd, 23.06.1998.                                                Žene u crnom