Nenasilje je alternativa 

 

Kosovski Albanci pred sobom imaju tri izbora:

a) Da prihvate nasilje i opresivni srpski režim. Ovo je, naravno, u potpunosti ne prihvatljivo.

b) da uzmu oružje kako bi pokušali da dođu do slobode. Kada uzmem u obzir stotine hiljada poginulih u Bosni, potpuno uništenje tog društva kao i mržnju koja je neizostavno ostala posle rata, smatram da je ova opcija takođe totalno ne prihvatljiva.

c) Da koristite mirni otpor kako bi ste se oslobodili jarma, opresije i tiranije koja vas ubija. Ovu, treću opciju, stotine hiljada vas su prihvatile kao najbolju i kao najuspešniju. U potpunosti podržavam vašu odluku i želeo bih da iznesem nekoliko svojih opažanja.

Pasivni otpor, odbijanje saradnje i paralelni sistem školovanja, zdravstva i paralelna valada na Kosovu, koje ste razvili u poslednjih osam godina su od istorijskog značaja. Očuvali ste svoj duh, kulturu, jezik i osećaj zajedništva uprkos užasnoj represiji. To je velika pobeda.

Studenti univerziteta i UPSUP su prošle jeseni odigrali odlučujuću i veoma važnu ulogu u prevazilaženju straha organizovanjem masovnih disciplinovanih aktivnih nenasilnih demonstracija na kojima su zahtevali pravo da se vrate u svoje univerzitetske zgrade.

 Pokazali ste celom kosovskom društvu da aktivno nenasilje može promeniti stvari i da je moguće osporiti i izmeniti opresivno društvo koje vas je ubijalo sve ove godine. Nastavite sa svojim odličnim radom! Sada je važno vratiti se u univerzitetske zgrade i postarati se da se dogovor u potpunosti ispoštuje. Vaša zaštita će biti prisustvo međunarodne javnosti i novinara. Oči, uši i savest međunarodne zajednice će biti sa vama. Niste sami! Otkrili ste da nenasilje nije za kukavice. Verovatno je potrebno više hrabrosti da bi se nenasilno demonstriralo za ono u šta verujete suočavajući se sa kordonom policije naoružane automatskim oružjem, nego da se povuče oroz puške i ubije neko.

Zašto nenasilje? Znam da neki ljudi sumnjaju u efikasnost nenasilja. Zašto je važno koristiti nenasilna sredstva kao način borbe?

1. Kada koristite nasilje protivnika napadate tamo gde mu je snaga najveća. Srpska policija i vojska vas mogu nadjačati sa hiljadu ili milion ljudi na jednog. Miloševićeva vlada zna kako da se nosi sa nasiljem. Oni se nadaju da ćete ga koristiti. Kada vi koristite nasilje, oni počnu da pucaju iz svojih pušaka i tenkova, iz helikoptera, pojačaju represiju, masakriraju cela sela i slično. Nasuprot tome, diktator i policija ne znaju kako da se nose sa hrabrim i aktivnim nenasiljem. Moć opresora postoji samo dok je u stanju da zastrašuje. Kada narod prevaziđe svoj strah, kao što su stotine hiljada vas uspele, diktatorova moć nestaje.

2. Ako je vaš cilj demokratsko i miroljubivo društvo veoma je važno koristiti miroljubive metode kako bi se došlo do slobode. Koliko ja znam, u ovom veku ni jedan diktatorski režim nije svrgnut oružanom borbom koja je rezultirala demokratskim društvom. Kada koristite nasilje da biste došli do vlasti velika je šansa da ćete nastaviti da ga koristite kako bi ostali na vlasti.

3. Kada koristite nenasilna sredstva čak i kada ste suočeni sa ugnjetavanjem od strane diktatora, stići ćete sve veću podršku cele međunarodne zajednice. što je veći raskol između nenasilja demonstranata i nasilja sistema i policije, pre ćete zadobiti povoljno mišljenje međunarodne javnosti. Sa druge strane, kada koristite nasilje, cilj se obično izgubi u očima međunarodne javnosti i na to će gledati kao na još jedan građanski rat, ili još jedan »strašan balkanski rat” u kome svi ubijaju jedni druge.

4. U oružanom konfliktu gine mnogo ljudi, a seme neprijateljstva i mržnje može nastaviti da truje atmosferu generacijama. Za razliku od toga u nenasilnoj borbi nikada ne dozvoljavamo sebi da dehumanizujemo jedni druge i poštovanjem ljudi, kao delom naše borbe, gradimo temelj novog društva.

5. Ako na Kosovu počne novi balkanski rat, bojim se da bi mogao biti mnogo gori od rata u Bosni gdje je poginulo dvesta hiljada dragocenih ljudskih bića i uništeno celo društvo. Verujem da ne bi bilo pobednika u takvom ratu. Patnja i tragedija svih ljudi sa Kosova, i ljudi iz zemalja tog područja koje bi mogle biti uvučene u taj rat, bile bi nezamislive. Kakav god bio ishod, ne mogu zamisliti da bi ”sloboda” imala bilo kakvo značenje usled sve te smrti i uništenja.

6. Ako se pribegava nasilnim sredstvima kao sto je ubijanje policajaca – to služi režimu kao opravdanje za još veću represiju i nasilje nad ljudima. Cela zajednica će patiti zato što je jedna grupa ljudi pribegla nasilju.

7. Samo relativno mali broj ljudi može da koristi oružje (uglavnom mladići koji mogu da odu u planine i nauče kako da postanu vojnici). U nenasilnoj borbi može učestvovati celo društvo – žene, deca, starci, porodice, studenti itd. Zašto se, u važnoj borbi koja je pred vama, ograničiti na relativno mali deo populacije?

8. Ubijanje je pogrešno. Niko ne želi da ubija niti da bude ubijen. Rešenje svetskih problema ne leži u povećanju nasilja već u zaustavljanju ciklusa smrti i destrukcije i stvaranju društva u kome bismo poštovali jedni druge izvan rasnih nacionalnih i religijskih granica i gde bismo svu našu energiju usmerili ka pomirenju i jačanju mira.

9. Pacifistički pokreti širom sveta su pokazali i pokazuju da je moguće nenasilnim sredstvima zbaciti opresivni režim. Hrabri nenasilni pokreti su zbacili diktature (često sa studentima na čelu u Gvatemali, El Salvadoru, Indiji, na Filipinima, u Iranu, Rusiji, Čehoslovačkoj, Poljskoj, Istočnoj Nemačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Estoniji, Etoniji i Litvaniji, Južnoj Africi, Čileu, itd. Vi nastavljate da stvarate istoriju pokazujući moć aktivnog nenasilja.

 

Evo nekoliko prijateljskih sugestija:

Razvijte jasnu strategiju. Vojska se nikada u ratu ne bori bez strategije. Isto važi i za nenasilni pokret. Osmislite plan delovanja. Koji je vaš plan za pobedu? Kako ćete postići svoj cilj? Gde ćete biti za jedan, dva, šest meseci? Sa kojim vrstama akcije, kampanja i demonstracija imate najbolje izglede da dođete do svog cilja? Koji je vaš plan delovanja za sledeći mesec, za sledeća dva meseca, itd?

Budite kreativni u svojim akcijama i aktivnostima. Gene Sharp, poznati akademik i istoričar navodi 198 metoda nenasilne borbe. Ove metode su korišćene širom sveta. Detalji su opisani u knjizi » Politika nenasilnih akcija”, kao i to gde su svih tih 198 metoda korišteni.

 Kako bi bilo da, na primer, studenti i profesori sa svakog fakulteta na univerzitetu osmisle strategiju pet najkreativnijih i najmoćnijih nenasilnih akcija kojih se sete. Onda bi se mogli sastati predstavnici svih fakulteta i iz svih ovih dobrih ideja izabrati pet najkreativnijih i najmoćnijih nenasilnih akcija za masovniji pokret i mogli bi zajedno isplanirati i organizovati te akcije. Potom sledećih pet itd. Plan koji ste već proveli da ljudi širom Kosova demonstriraju ili »šetaju” pola sata svakog dana, je odličan. Tako se drži pažnja pred očima sveta i, takođe, održava duh, jedinstvo, i snaga ljudi. Samo da bi vas podstakao na kreativnost, daću vam nekoliko ideja.

Kada vas policija blokira na ulicama neka svi sednu i budu potpuno tihi bez ikakve provokacije ili pretnje prema policiji.

Napravite masovno »umiranje” na glavnim ulicama u kome će desetine hiljada ljudi leći na ulice, simbolišući smrt albanskog naroda na Kosovu ako se dopusti da tamo nastupi etničko čiščenje.

Napravite veliku fasadu zatvora šipkama iza kojih će stajati hiljade ljudi sa parolom da je cela albanska populacija na Kosovu u zatvoru.

Organizujte kulturne aktivnosti – muziku, pozorište i priredbe koje bi simbolizovale albansku kulturu i slično, izaberite simbol, kao što je mala travka koju bi svi nosili, koja bi simbolizovala predanost naroda slobodi i nenasilju.

Nađite nešto što svi mogu da rade kao što je paljenje sveće svake većeri u devet sati li čim padne mrak, ili pet minuta tišine svakog dana u podne (kada bi svako prestao sa radom, školovanjem ili šta god da rade) kako bi se posvetili nenasilnoj borbi za slobodu. Ovo bi se moglo smatrati svakodnevnim petominutnim opštim štrajkom.

Održite vašu nenasilnu disciplinu čak i kada vas provocira policija ili srpski civili. Protestna deklaracija UPSUP-a kao i glavni principi i prava demonstranata u nenasilnom i mirnom protestu prištinskog univerziteta su odlične. Važno je nekako navesti sve ljude da učestvuju u masovnim demonstracijama u Prištini i na celom Kosovu da prihvate glavne principe i pravila demonstranata.

Miroljubivi ton, nenasilna disciplina i kontrola koju ste imali tokom svih studentskih protesta su divne i moćne. Možda biste mogli obučiti i druge (kako druge studente tako i ljude iz šireg okruženja) da steknu veštinu samokontrole i održavanja velikih demonstracija mirnim. Duboko sam uveren da ćete pobediti ako vaš pokret nastavi da održava proteste i druge moćne nenasilne akcije i održi vaše nenasilje uprkos policijskom uznemiravanju, nasilju ili čak ubistvima. Mišljenje svetske javnosti će sve više biti na strani vašeg pokreta, dok će Miloševićev režim i policija biti sve više izolovani.

Setite se da je Mahatma Gandi rekao da sredstva koja koristite moraju biti u skladu sa vašim ciljem. Drugim rečima ako želite miroljubivo društvo u kome se poštuju ljudska prava svih građana, sredstva koja koristite da biste to postigli moraju biti miroljubiva i iz puno poštovanje ljudskih prava.

Napravite jasnu razliku između ugnjetačkog Miloševićevog režima i srpskog naroda. Mnogi (ili možda većina njih) su takođe žrtve Miloševićevog režima. Zapamtite, Srbi kao narod nisu nehumani. Sreo sam u Prištini Srbe koji tiho podržavaju albanske studente i albanski narod u njihovom nenasilnom pokretu za pravdu. Neki od njih su dobili otkaze na poslu zato što su govorili protiv srpske represije nad albanskim narodom. Predlažem vam da na demonstracijama nosite i natpise na srpskom, kao i na drugim jezicima, koji će direktno preneti poruke onima sa kojima želite da komunicirate. Tako vam neće biti potrebno da srpski novinari objašnjavaju ono što vi pokušavate da kažete svojim protestima.

Koliko je moguće, udružite se se sa srpskim grupama koje žele da vode dijaloge i da rade za miroljubivo rešenje koje poštuje ljudska i kulturna prava svih ljudi. Impresionirali su me ljudi iz Studentske unije u Beogradu koji su došli na 13. ”Prištinski marš” da bi svojim prisustvom podržali albanske studente u njihovim mirnim i nenasilnim protestima. Takođe su me zadivili odnosi, prijateljstva i međusobnog poštovanja između beogradskih i albanskih studenata. Važno je dalje tragati za potencijalnim saveznicima unutar srpskog društva. Dokle god možete usled policijske represije održati svoje nenasilje, podrška iz različitih delova srpskog društva se mora povećati. Pozovite i druge među naprednim snagama u Srbije da prisustvuju vašim nenasilnim demonstracijama i iskoristite tu šansu da se upoznate kao ljudi (i, nadam se, kao prijatelji)

Uvek budite spremni da razgovarate sa protivnikom – dijalog, a ne rat. Razgovor, a ne ubijanje. Kao što je Gandi rekao: ”Budite odlučni po principima koji su najvažniji, ali budite voljni da pregovarate oko manjih, manje značajnih. ” Mislim da je predlog Adema Demaćija za novu državu Balkaniju koja bi u svom sastavu imala tri autonomne republike – Srbiju, Kosovo i Crnu Goru, sa međunarodnim garancijama za poštovanje ljudskih prava i teritorijalnog integriteta svake republike, dobro kompromisno rešenje koje zaslužuje veliku pažnju i podršku.

Važno je ne dopustiti protivniku da vas sroza da postanete kao on. Važno je ne zatrovati se njegovom opasnom politikom etničkog čiščenja. Vaša politika mora, nasuprot tome, jasno pokazivati da poštuje svako ljudsko biće: Albanca, Srbina, Turčina, Roma, muškarca, ženu, dete, stranca, itd. To je neophodno da biste pomogli da se stvori međunarodna podrška vašeg pokreta. Steći ćete veću međunarodnu podršku ako svet vidi da iskreno poštujete sva ljudska bića i da radite na rešenju koje će poštovati ljudska i kulturna prava naroda.

Iskoristite priliku da produbite i povećate vaše razumevanje nenasilja. UPSUP ima dobru biblioteku sa knjigama i video kasetama o nenasilju i pacifističkim pokretima širom sveta. Pozajmite neku od tih knjiga, pogledajte neke od tih snimaka i diskutujte sa prijateljima o njima. Šta je važno za vaš pokret ? Šta možete naučiti od drugih pokreta i kako možete vaš ojačati? Imate snalažljive ljude u Prištini, a i drugi, iz celog sveta će posetiti Kosovo i mogli bi da vode radionice o nenasilju i da uče ljude veštinama i metodama nenasilja.

 

Sa ljubavlju i divljenjem prema svima vama

 

David Hartsough

(San Francisko)