SOS bilten 6 - 7

 

IZ BELEŽNICE JEDNE VOLONTERKE SOS-a

 

ISKUSTVA SOS-a

Lepa Mlađenović Žene nevidljive SOS-u

Ana Simić PRIČE SU ISTINITE -– IZMIŠLJENA SU SAMO IMENA

Vesna Stanojević zloupotreba starih LICA KOD OTKUPA STANOVA

ŠTA ČUJEMO... ŠTA VIDIMO... ŠTA RADIMO...

AUTONOMNI ŽENSKI CENTAR ZA BORBU PROTIV SEKSUALNOG

NASILJA

DVE PRIČE IZ IZBEGLIČKOG KAMPA

Iz arhive SOS-a

8. MART - PROGOVORIMO NAŠA ISKUSTVA

PRIDRUŽITE SE TREĆOJ GODIŠNJOJ SVETSKOJ KAMPANJI ZA LJUDSKA

PRAVA ŽENA

16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

 

SILOVANJE JE ZLOČIN

 

SILOVANJE POSLE SILOVANJA

Zorica Mršević "AJDE SAD SE LEPO VIŠE NE SVADJAJTE"

IZVEŠTAJI I SAOPŠTENJA SA SVETSKOG KONGRESA UJEDINJENIH

NACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA, BEČ, JUNI 1993. GODINE

Zorica Mršević ŠTA HOĆE ŽENE ?

Lepa Mladjenović ŽENSKA PRAVA I RAT U BOSNI

Slavica Kušić SAME SA SVOJIM PRIČAMA

IZVODI IZ KNJIGE HELKE ZANDER I BARBARE JOR:

"OSLOBODILAC I OSLOBODJENA", VERLAG ANTJE KANSTMANN,

MINHEN 1992. GODINE

Helke Zander SEĆANJE/ZABORAVLJANJE

Barbara Jor DOGADJAJI U BROJKAMA

Mun Ok Cu, Koreja 45 GODINA ĆUTANJA

Suzan Braunmiler IZVODI IZ KNJIGE "LES FEMMES S'ENTETENT"

Nadežda Ćetković FEMINISTIČKA ALTERNATIVA NACIONALIZMU I RATU

PODACI IZ LISTA "BORBA"

 

Ingrid Foken UVOD U RADIONICU O SEKSUALNOM NASILJU

Zorica Mršević BERNSKI MODEL ZAKONSKE REGULATIVE POSTUPANJA SA ŽRTVAMA SEKSUALNIH DELIKATA

Gordana Ševo i Zorica Mršević SAVETODAVNI CENTAR ZA SILOVANE ŽENE I DEVOJKE 

Gordana Ševo i Zorica Mršević INFRA U BERNU

Solvig Dal NORVEŠKO ISKUSTVO U ORGANIZOVANJU POMOĆI ŽENAMA KOJE SU PREŽIVELE SILOVANJE

ŽENSKE POLICIJSKE STANICE, Španija

SILOVANJE, "Torchon Brule", 4. jun 1972. godine

Nikol Ženu SILOVANJA  I NASILJA: ZLOČINI PROTIV ŽENA U VREME RATA I VREME MIRA

FEMINIZAM ILI SMRT... ŽENSKI STUDIJ, iz dosijea "VIOL" francuskih

feministkinja i lezbejki

ŠTA URADITI: OPŠTA PRAVILA, PREPORUKE, UPUTSTVA, PREDLOZI

NEKOLIKO ŽENSKIH GRUPA I FEMINISTIČKIH TERAPEUTKINJA

U RADU SA ŽRTVAMA SILOVANJA

Iz knjige: Priručnik za centar protiv silovanja, Washington D. C. -– USA,1978

SEKSUALNO NASILJE, Informations und Beratumgastelle fuer Vergrewaltigte frauen und Madchen

NEKA UPUTSTVA O OPHODJENJU SA SILOVANIM ŽENAMA,

SOS telefon Zurich

SILOVANJE –- ŠTA ČINITI ? Informations und Beratumgastelle fuer

Vergrewaltigte frauen und Madchen

TEZE IZ IZLAGANJA REGULE X, KOJA RADI U SOS-u ZA SILOVANE ŽENE

U CIRIHU I DVE TERAPEUTKINJE KOJE SE BAVE SILOVANJEM I

INCESTOM,AJE CEMP I DR URSULE VIRC

UPUTSTVO

 

MEĐUNARODNE INICIJATIVE I DOKUMENTI

 

KONVENCIJA O ELIMINACIJI SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

MEDJUNARODNA MREŽA ZA NOVU KONVENCIJU O ELIMINACIJI SVIH

OBLIKA SEKSUALNE EKSPLOATACIJE

GLAS ŽENA 94

 

SKLONIŠTA ZA ŽENE

 

ZAŠTO ŽENE TRPE NASILJE, razgovor sa Suzan Šehter

SOS -– ŠTA SU REKLE ŽENE: ZAŠTO OSTAJU SA NASILNIM MUŽEM

Preneti intervju iz časopisa Spare RIB  

ŽENE ZA ŽENE

Margaret Lobiler ŠTA JE TO ŽENSKA POMOĆ ?

Ivana Balen NIRNBERG, MINHEN -– NEMAČKA

Ivana Balen DANNERHUSET, KOPENHAGEN -– DANSKA

Dušica Petrović SOS TELEFON U VINTERTURU

Dušica Petrović KUĆA SKLONIŠTE U CIRIHU

Rosemarie Bjelić ŽENSKA KUĆA -– SKLONIŠTE U BERNU

Zorica Mršević NOĆNI SMEŠTAJ ZA ŽENE U BERNU

Vesna Nikolić Ristanović SKLONIŠTE ZA PRETUČENE ŽENE U KANADI

Gordana Ševo i Zorica Mršević BERNSKA KANTONALNA SLUŽBA ZA RAD SA DECOM KOJA SU DOŽIVELA NASILJE

Vesna Klikovac IGRAČKU NE BOLI

Mirjana Wagner NEKI OD PROBLEMA OSTVARIVANJA PRAVA NA IZDRŽAVANJE U SRBIJI

 

IDEJA ŽENSKIH CIVILNIH GRUPA

 

Zorica Mršević DŽEJN I "TRAVINO KORENJE"

Lepa Mladjenovic dobro vreme da se bude Žena      

Zorica Mršević STAMBENA ZADRUGA POŠTANSKIH RADNICA U KRAKOVU

Djurdja Knežević 1 KORAK NAPRIJED 2 KORAKA NATRAG

Martina Belić NA GRANICI LUDILA

Katarina Kruhonja OBRAZOVANJE ZA MIR

INTERVJU SA REBEKOM DŽONSON IZ GRINHEM KOMON-a

Martin Šaponijer PROJEKTI ŽENEVJEVE PIRE

Nadežda Ćetković ŽENEVJEV JE BILA U SALI

Ženevjev Pire SOLIDARNOST, DA, ALI KAKVA SOLIDARNOST ?

 

VOLETI DRUGU

 

Lis Irigaraj QUAND NOS LEVRES SE PARLENT

Nikol Brosar ZELENA NOĆ U PARKU LAVIRINT

Džoan Nestl MOJA MAJKA JE VOLELE DA SE TUCA

 

ŽENSKE STUDIJE

 

Letak Centra za ženske studije i komunikaciju

BEOGRADSKE ŽENSKE STUDIJE: NACRT PROGRAMA ZA ŠKOLSKU

1993/94.

PROJEKAT ZA SASTANAK ISTOČNOEVROPSKIH FEMINISTKINJA,

MAJ 1994.   WHAT WE CAN DO FOR OURSELVES ?

FILOZOFSKI FAKULTET, Odeljenje za sociologiju

POLNOST I DRUŠTVO - ŽENSKE STUDIJE

LITERATURA

 

PLANETA ŽENA

 

Vera Litričin REPRODUKTIVNA PRAVA ŽENA

GDE MATERINSTVO UBIJA

OTVARANJE VRATA -– I UMA, Aktivistkinja za prava irskih žena Ruth Riddick

Nahid Toubia SAMO JOŠ JEDAN ČLAN DRUŠTVA

METODE PLANIRANJA RADJANJA NA TIBETU

IRANSKA ISKUSTVA U POPULACIONOJ POLITICI

NOVOSTI O ABORTUSU

 

INFORMACIJE

 

PRIKAZI, PRENETI INTERVJU

 

VELIKA ISTORIJA ŽENA

MIRJANA MOROKVAŠIĆ: JUGOSLAVISCHEN FRAUEN: DIE EMIGRATION UND DANACH ? (ŽENE JUGOSLAVIJE: EMIGRACIJA I POSLE ?), BASEL,

FRANKFURT-AM-MAIN, STROEMFELD/ROTER STERN, 1988.,252 STRANE

Intervju: Dubravka Ugrešić, pisac u egzilu

KOLEKTIVNA META

 

EPISTOLAE –- tri pisma iz Sarajeva

 

DVE PESME

 

Mardž Persi PRAVO NA ŽIVOT

Mardž Persi RAZORNO DEJSTVO SILOVANJA