OSNIVAČKI DOKUMENT MREŽE PROTIV MUŠKOG NASILJA NAD ŽENAMA

 

 

Osnivački skup MREŽE PROTIV MUŠKOG NASILJA NAD ŽENAMA, održan je u Beogradu 18. i 19. aprila 1997. godine. Na njemu je prisustvovalo 50  aktivistkinja i saradnica ženskih grupa iz Kraljeva, Niša, Novog Sada, Leskovca, Podgorice, Banja Luke, Skopja, Kumanova i Beograda, iz oko 20 grupa. Cilj skupa je bio dogovor o organizaciji mreže i njenom funkcionisanju.

Dogovor o organizaciji mreže zasnivao se na kreativnim radionicama uz učešće svih prisutnih žena i angažovanje facilitatorki. Sve učesnice Osnivačkog skupa imale su priliku da učestvuju u formiranju zajedničke platforme o ciljevima i funkcionisanju mreže. Na panoima smo zapisale  svoje potrebe i očekivanja i na osnovu toga smo dogovorile ciljeve i funkciju ženske mreže kao novi kvalitet povezivanja među ženskim grupama čiji je rad usmeren na eliminaciju muškog nasilja. Složile smo se da ovakav alternativni oblik organizovanja može da nam pruži širu i adekvatniju informisanost, protok informacija koje su bitno vezane za naš rad, obezbedi razmenu dragocenih iskustava, kao i solidarnost i podršku promenama u životima žena.

Posle zajedničke analize zapisanih potreba ženskih grupa i pojedinki i na osnovu naših očekivanja, dogovorile smo se:

 

MREŽA PROTIV MUŠKOG NASILJA NAD ŽENAMA POVEZUJE ŽENSKE GRUPE I POJEDINKE KOJE RADE NA ELIMINACIJI MUŠKOG NASILJA NAD ŽENAMA.

 

Mreža je autonomna i nehijerarhijska. Članice mreže mogu biti sve grupe i pojedinke koje to žele i koje rade na eliminaciji muškog nasilja prihvatajući ciljeve i političke principe Mreže, bez obzira na tertoriju. Koordinatorke su zadužene za komunikaciju i  saradnju.

- OSNOVNI CILJEVI MREŽE su rad na eliminaciji svih oblika muškog nasilja nad ženama i eliminacija svih oblika diskriminacije.

- POLITIČKI PRINCIPI MREŽE: 1. grupe i pojedinke koje pristupaju Mreži rade na feminističkim principima; 2. Grupe i pojedinke unutar Mreže imaju potpunu autonomiju; 3. Mreža je autonomna.

 

 

ORGANIZACIJA MREŽE

 

1. FUNKCIONISANJE MREŽE

A. Koordinatorke Mreže:  dogovoreno je da Mreža ima 8 koordinatorki, po jednu iz Kraljeva, Niša, Skoplja, Banja Luke, Novog Sada, Podgorice i dve iz Beograda. Svaka grupa ili grupe biraju svoju koordinatorku po svojim principima.

B. Uloga koodinatorke je: saradnja sa koordinatorkama ostalih grupa, saradnja na prikupljanju informacija u okviru grupe, informisanje o radu svoje grupe,  novim projektima ili projektima koji su u toku, o akcijama koje se odvijaju ili planiraju. Koordinatorka grupe je i članica koordinacionog odbora mreže.

C. Način prosleđivanja informacija: radi lakšeg komuniciranja dogovoreno je da informacije koje žele da podele sa drugim grupama aktivistkinje daju svojoj koordinatorki koja ih  prosleđuje ostalim  koordinatorkama, a one dalje svojim lokalnim grupama. Tako se poruke lakše distriburaju, sobzirom da je  na osnivačkom skupu bilo dvadeset grupa.

 

dogovoreno je:

- Grupa iz Banja Luke ima jednu koordinatorku

- Grupe iz Niša i Leskovca imaju jednu, zajedničku koordinatorku

- Grupe iz Skopja i Kumanova imaju jednu,  zajedničku koordinatorku

- Novi Sad i Pančevo imaju jednu koordinatorku.

- Beograd, koji ima više grupa ima dve koordinatorke u Koordinacionom odboru. Stanislava Otašević je na skupu izabrana kao jedna od njih.

- Svaka grupa je preuzela dužnost da izabere svoju koordinatorku i obavesti ostale grupe.

- Koordinatorka grupe je i članica Koordinacionog odbora.

 

2. KOORDINACIONI ODBOR MREŽE čini osam aktivistkinja: dve iz beogradskih grupa i po jedna iz  Kraljeva, Niša, Novog Sada, Podgorice, Banja Luke i Skopja. Sastanci koordinacionog odbora mreže održavaće se dva puta godišnje, u mestu koje dogovori odbor. Koordinacioni odbor ima zaduženja i brine se o organizaciji i koordinaciji na nivou cele mreže. Članice koordinacionog odbora biraju se na godišnjem sastanku Mreže. Odbor je zadužen da traži finansije za svoje sastanke.

 

3. SASTANCI MREŽE održavaće se jedanput godišnje, svaki put u organizaciji druge ženske grupe. Organizaciju sledećeg sastanka preuzele su aktivistkinje SOS Podgorica.

 

4. Učesnice skupa su se složile da se osnuje BILTEN MREŽE. Bilten će izlaziti periodično. Formirana je redakcija. Koordinatorka Biltena je Ljerka Ćurčin.

 

5. NAČINI KOMUNIKACIJE I SARADNJE

Na Osnivačkom skupu dogovoren je zajednički program  saradnje.

U ovoj fazi saradnja  započinje:

– redovnom razmenom informacija, usmeno, (direktni kontakt, telefon) ili pismeno (fax, pošta, e – mail). Razmena informacija  odvija se preko koordinatorki grupe. Podržavaju se aktivistkinje da što češće razmenjuju informacije;

– koordinacijom zajedničkih akcija povodom značajnih datuma, reagovanjem na aktuelna događanja u grupi, Mreži ili u našoj okolini;

– podrškom i solidarnošću u radu i političkom delovanju;

– međusobnom edukacijom  i razmenom znanja;

– medijskim nastupima i javnom afirmacijom rada grupa i Mreže;

– kontaktima i koordinacijom sa ženskim grupama i mrežama iz inostranstva.

 

I ovde sigurno nije kraj, sve ostalo zavisi od naše kreativnosti, solidarnosti i potrebe da u određenim momentima radimo zajedno na temama koje smo sebi postavile kada smo osnivale Mrežu:  eliminacija svih oblika muškog nasilja nad ženama, eliminacija svih oblika diskriminacije žena, promocija ženskih ljudskih prava, unapaređenje i edukacija o ženskom zdravlju, rad na izmenama postojećih zakona, lobiranje, informisanost...

 

dokument potpisuju

Stanislava Otašević i Violeta Krasnić

Juni, 1997. Beograd