Snežana Regoda

UOČAVANJA

 

 

Izvirujem povremeno

da vidim šta propuštam,

šta više ne želim da doživljavam,

kao da moram da znam kako ne smem da završim.

Sve ono što sam činila i uobražavala

ne progoni me

i nema više nikakvog uticaja

koliko god ličilo i privlačilo,

nikad više u službi tuđeg uma i nagona.

Doživeću sve u sebi i oko sebe u potpunosti

i staviti na pravo mesto,

meni će tek da bude lepo.

Konačno sam oslobođena

i moći ću da živim onako kako do sada nisam mogla

jer sam bila sprečena surovim saznanjima.

 

Februar, 1997.