ZAVRŠNI DOKUMENT OSNIVAČKOG SKUPA ISTOČNOEVROPSKE I
CENTRALNOAZIJSKE MREŽE
PROTIV MUŠKOG NASILJA NAD ŽENAMA I DECOM

 

 

održanog od 27. do 30. oktobra 1997. u Beogradu

 

Događaj od istorijskog značaja za ženski pokret odigrao se u Beogradu. Uprkos siromaštvu, ekonomskim teškoćama, muškoj političkoj dominaciji i državnoj opresiji, žene iz bivših komunističkih zemalja okupile su se na Osnivačkom skupu Istočnoevropske i Centralnoazijske mreže protiv muškog nasilja nad ženama i decom. Učesnice su reprezentovale ženske organizacije i grupe koje rade za ženama i decom koji su preživeli različite oblike muškog nasilja.

 

Više od 120 žena iz 17 zemalja razmenjivalo je iskustva svog rada i života. Žao nam je da žene iz Azerbejdžana, Uzbekistana, Litvanije i Albanije nisu bile sa nama jer im je vlada SR Jugoslavije uskratila vize.

 

Trodnevni rad konferencije odvijao se kroz radionice, panele i plenarne diskusije, tokom kojih su izneseni i razmatrani glavni problemi sa kojima se žene u zemljama u tranziciji susreću u radu na organizovanoj pomoći ženama i deci žrtvama muškog nasilja.

 

Situacija u našim zemljama je sledeća:

 

Tri hiljade godina patrijarhata i podređenosti žena je još uvek naša svakodnevica.

Države reprodukuju i nastavljaju muško nasilje i diskriminaciju žena.

Države, izuzev Slovenije, ne prepoznaju da je nasilje nad ženama i decom zločin.

Većina vlada naših zemalja, iako su potpisale sve dokumente Ujedinjenih nacija protiv  nasilja nad ženama i Pekinšku platformu za akciju, ne postupaju odgovorno.

Većina vlada odbija da sarađuje za ženskim nevladinim organizacijama koje rade na ovim problemima i ne finansira projekte za podršku žrtvama.

 

Usled toga smo saglasne:

 

da je na prvom mestu formiranje snažne i podržavajuće mreže koja će povezivati ženske grupe iz zemalja takozvane Zapadne i Istočne Evrope i Centralne Azije;

da ova mreža treba da pruži mogućnost za razmenu iskustava, informacija i međusobne podrške;

da će ova mreža takođe biti aktivna u lobiranju za primenu i promenu zakona za zaštitu žena i dece žrtava muškog nasilja, kao i u edukaciji društvenih institucija koje rade u ovoj oblasti.

 

Iako dolazimo iz različitih zemalja, feministički pristup muškom nasilju protiv žena i dece stvara zajednički jezik za sve nas u ovoj oblasti.

 

Sestre iz Istočne Evrope i Centralne Azije dele svoju podršku sa ženama i decom žrtvama muškog nasilja i sa ekspertkinjama i aktivistkinjama koje rade na ovom problemu.

 

VOLIMO DA BUDEMO ZAJEDNO I SREŠĆEMO SE PONOVO

 

Žene iz

Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Estonije, Hrvatske, Kazahstana, Kirgistana, Letonije, Makedonije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Rusije, Slovačke, Slovenije, SR Jugoslavije i Ukrajine.

 

U Beogradu,

30. oktobra 1997.g.