Rada Stakić Domuz

Regionalna
konferencija Žena na temU zalaganje/ zagovaranje za stav javnosti

 

 

Hvar, 21-25. maja/svibnja 1997.

 

Sunčani Hvar, Stari Grad – pet majskih/svibanjskih dana. Bila je to Regionalna konferencija žena na temu Zagovaranje za stav javnosti ili Policy advocacy.

U organizaciji STAR Delphi International okupilo se 86 žena sa regije/ex-YU zemalja, uključujući u ovaj broj i naše STAR-organizatorice i gošće iz USAID-a. Sa područja Hrvatske bilo je 15 žena, BiH 15, Srbije 12, Vojvodine 2, Crne Gore 1, Kosova 3, Slovenije 4, Makedonije 16. Sve regije su bile zastupljene po prvi put na jednom ovakvom skupu. Imale smo i žene iz Crne Gore i sa područja Republike Srpske! Inače, Konferenciju su finansirali USAID i SOROS, kao i privatne fondacije i individualni donatori.

Lejl Stegal (Lael Stegall), kodirektorica STAR Delphi International iz Vašingtona, naglasila je na uvodnoj, plenarnoj sjednici:

 

Želimo dati novi okvir u koji ćemo postaviti iskustva NGO, građanskog aktivizma, na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Taj okvir nazivamo advocacy. Problemi su specifični za svaku zemlju: povratak izbjeglih i prognanih kućama, ženska pitanja u politici, jačanje ekonomskih pozicija žena, sloboda izbora u reproduktivnim pravima žena. Cilj nam je da to što ovdje naučite pretočite u akciju, radeći sa drugima na zajedničkom cilju.

 

U zadnjih 4 godine desilo se što se desilo, no mi smo kao regija upućene višestruko jedne na druge. Premalen smo prostor da bismo bile sebi samodopadno, provincijski dovoljne. Sastale smo se da bismo razmijenile svoja iskustva o zalaganju/zagovaranju / ili advocacy. Zaista, šta je advocacy? Pokazalo se da različito, ali ipak slično prevodimo taj termin. Na području zemalja u kojima se govori bosanski/srpski/hrvatski/crnogorski jezik preferira se zagovaranje ili zalaganje – uglavnom nekako više zalaganje sveukupno, kvantitativno gledano.

 

Šta je zalaganje/zagovaranje/advocacy

 

Zaista, šta je to – čime se to bavila ova naša konferencija? Šta je zalaganje? Hajde da pokušam jedan kratak odgovor na ovo, za one koje nisu bile učesnice ove Konferencije, a nisu se susretale sa ovim pojmom. Nije baš jednostavno objasniti, ali maksimalno uprošteno, onako po narodski bilo bi to ono što počinjemo da radimo kada se, uočavajući neku društvenu pojavu, zapitamo: Pa šta je ovo, dođavola? – zapazile smo nešto što ne štima, što ne valja u društvu, što bismo željele izmijeniti. Tada kažemo sebi – Pa hajde da nešto izmijenim(o), daj da se napravi neki sistemski pomak, daj da načinimo jedan (mali) korak, da onima koje pogađa ovo što ja zapažam bude bolje. Ili, malo stručnije rečeno, zalaganje se sastoji od organiziranih napora i akcija koje koriste demokratske instrumente da bi se uspostavilo i implementiralo pravo i politika koje će stvoriti društvo jednakosti i ravnopravnosti. Ovi instrumenti uključuju izbore, mobilizaciju masa, civilnu akciju (uključujući građansku neposlušnost), lobiranje, pregovore, nagodbe i sudske akcije.

Zalagačice/zalagači usmjeravaju svoje napore i akcije da bi nagovorile/-i i uticale/-i na one koji su u vladi, u strukturama ekonomske i političke moći, tako da regularni donosioci odluka usvajaju i implementiraju javna načela na način koji će poboljšati živote onih koji imaju manje političkih i ekonomskih resursa. Da bi se postigli ti razultati, zalagačice/zalagači će inicirati i pronaći formalne i neformalne akcije koje crpe iz svojih izvora moći. Zalaganje ima namjeru promijeniti institucije društva, omogućujući pravednim zalagačima/zalagačicama da dobiju pristup i glas u procesu donošenja odluka takvih institucija; da promijene odnose moći unutar i među tim institucijama. Na taj način, ONI KOJI IMAJU MANJE MOĆI I OGRANIČENE EKONOMSKE RESURSE ĆE STEĆI VEĆI UDIO I NAPRAVITI KORAK KA PRAVEDNIJEM DRUŠTVU.

Lijepo zvuči, zar ne – možda malo suhoparno, kao i većina teorija, ali da bismo bile uspešne zalagačice u praksi, potrebno je naše napore staviti u jedan teoretski okvir, baš stoga da oni ne bi bili stihijski, neplanirani, a time – neefikasni ili manje efikasni, nego promišljeni, strateški osmišljeni napori.

Vrijedi napomenuti i ovo: posredovanjem STAR Delphi Internationala je u prethodne dvije godine 6 žena (Hrvatska, BiH, Srbija, Makedonija) učestvovalo na jednomjesečnim IPA (International Policy Advocacy) treninzima. Ove godine čak 8, sa cjelokupnog regiona!

 

Radionice

 

Dakle – dokle smo mi, žene sa Regije (kako bi se to sada poželjnije reklo) stigle sa zalaganjem (u prethodnom smislu), namjeravamo li se baviti njime (ako još nismo počele), šta nam je potrebno da ti nasi napori ne budu uzaludni – o tome smo pričale ova četiri majska dana.

Radile smo u 5 radionica:

1. Zagovaranje protiv nasilja

2. Zagovaranje za žensko zdravlje

3. Zagovaranje za ekonomsko osnaživanje

4. Zagovaranje za politiku i vlast

5. Zagovaranje za ljudska prava

Pored ovih, bilo je još i niz samoiniciranih radionica, kao: Problemi u vođenju radionica, Žene i globalna politika, Elitizam u ženskim organizacijama, Povratak prognanih i izbjeglih lica... Nenasilno rješavanje sukoba. Vjerovatno u nekom sljedećem e-mail javljanju dobijete opširniji izveštaj o radu radionica, ovdje ću navesti samo osvrt na radionicu Zalaganje za žensko zdravlje. Učesnice Radionice (sa svih regija, osim Slovenije i C. Gore) su razmijenile svoja iskustva u bavljenju zalaganjem za zdravlje žena. Fokusirale smo se na zdravstveno prosvjećivanje/edukaciju i na odnos politike i medija prema ženskom zdravlju. Regionalne razlike postoje – što je i sasvim normalno, ali došle smo do uvida da nam je zajedničko ono što se dešava u svim našim zemljama – a to je reduciranje već (ranije) stečenih prava na zdravstvenu zaštitu, jačanje fundamentalizma – nacionalnog, vjerskog, muško-šovinističkog koji (pokušava da) reducira ta prava. Kvalitetna zdravstvena zaštita postaje sve nedostupnija. Zdravlje žena se ruinira življenjem u nesređenim društveno-ekonomskim okolnostima (izbjeglištvo, nezaposlenost, ratne i postratne traume, burn-out...). No, uočile smo da dobrim umrežavanjem, gradnjom koalicija, primjerenim korištenjem medija – jednom rječju – zalaganjem – možemo djelovati na one koji imaju moć da se poboljša zdravlje žena.