ŽENSKA LJUDSKA PRAVA

PRAKTIČNA PRIMENA

Julie Mertus

Zorica Mršević

Mallika Dutt

Nancy Flowers

Ilustracije: Katrin Kremmler

 

Prilozi (po alfabetskom redu):

Shulamith Koenig, Tara Kraus, Judy Persky, Jelica Todosijević, Rachel Wareham, Mobility International USA, the Older Women's Network of London and the International Working Group on Refugee Women, Ženski advokatski centar-Beograd

 

 

SADRŽAJ


UVOD

PRVI DEO: RAZMIŠLJANJE O NAŠIM ŽIVOTIMA/RAZMIŠLJANJE O ŽENSKIM PRAVIMA

DRUGI DEO: DISKUSIJA O POJEDINIM TEMAMA IZ DOMENA ŽENSKIH LJUDSKIH PRAVA

ŽENSKA LJUDSKA PRAVA U PORODICI
Podtpema: javno/privatno

ŽENSKO LJUDSKO PRAVO NA ZDRAVLJE
Podtema: HIV i AIDS

LJUDSKA PRAVA NA REPRODUKTIVNE I SEKSUALNE SLOBODE
Podtema: abortus

ŽENSKO LJUDSKO PRAVO NA ZAŠTITU OD NASILJA
Podtema: Domaće nasilje

ŽENSKA LJUDSKA PRAVA U POLITIČKOM I JAVNOM ŽIVOTU
Podtema: Učešće žena u vladi

LJUDSKA PRAVA ŽENA MIGRANTKINJA, IZBEGLICA I RASELJENIH LICA
Podtema: Azil

ŽENSKO LJUDSKO PRAVO NA POTPUNU PRAVNU SPOSOBNOST
Podteme: Svojina, pravo ugovaranja i prostitucija

ŽENSKA LJUDSKA PRAVA NA RADU
Podtema: siromaštvo i definisanje jednakosti

ŽENSKO LJUDSKO PRAVO NA OBRAZOVANJE
Podtema: Nepismenost i stereotipne polne uloge

ZAPAMTITE NAŠU RAZLIČITOST
Podtema: etničke, nacionalne i rasne manjine; lezbejke, žene koje žive same i žene koje ne žive sa muškarcima; invalitkinje; žene u godinama; žene u zatvoru;

TREĆI DEO: PREDAVANJE ŽENSKIH LJUDSKIH PRAVA
"KAKO PREDAJEŠ JE TAKODJE ONO ŠTA PREDAJEŠ"