Subota, Novembar 18, 2017

Projekat finansira: UNTF – Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja prema ženama

Trajanje projekta:  3 godine (januar 2016. - decembar 2018. godine) 

Cilj projekta je da doprinesemo povećanju bezbednosti mladih devojaka u srednjim školama i na fakultetima u Srbiji od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Opširnije...

Projekat finansira: Kvinna till Kvinna, Švedska

Trajanje projekta: 1. oktobar 2015 – 31. decembar 2016.

Cilj ovog projekta je povećanje vidljivosti ljudskih prava žena i učešća ženskih organizacija u dokumentima i procesima pristupanja Evropskoj uniji.

Opširnije...

Trajanje projekta: 24 meseca (2015/2016)

Projekat finansira: : Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima.

Opširnije...